پرندگان

             تنها وسیله حرکتی در پرندگان بال های پوشیده از پر آن هاست . پرها علاوه بر آنکه برای پرواز به کار می آیند ، بدن را گرم و خشک نگه می دارند . یک پرنده ی  کوچک 1000 پر و اردک 12000 و قو 25000 پر دارند  .

               اولین پرها که تاکنون فسیل آن ها پیدا شده متعلق به جانوری به نام ( آرکئوپتریکس) است . که نیمی پرنده و نیمی سوسمار بوده است ، ودر حدود 150 میلیون سال پیش می زیست .

آرکئوپتریکس

            رکورد بلند ترین پرواز پرندگان متعلق به کرکس است که تا ارتفاع 11000 متر پر کشید و با یک هواپیما

پرندگان

             تنها وسیله حرکتی در پرندگان بال های پوشیده از پر آن هاست . پرها علاوه بر آنکه برای پرواز به کار می آیند ، بدن را گرم و خشک نگه می دارند . یک پرنده ی  کوچک 1000 پر و اردک 12000 و قو 25000 پر دارند  .

               اولین پرها که تاکنون فسیل آن ها پیدا شده متعلق به جانوری به نام ( آرکئوپتریکس) است . که نیمی پرنده و نیمی سوسمار بوده است ، ودر حدود 150 میلیون سال پیش می زیست .

آرکئوپتریکس

            رکورد بلند ترین پرواز پرندگان متعلق به کرکس است که تا ارتفاع 11000 متر پر کشید و با یک هواپیما برخورد کرد .  

کرکس   

            پلیکان های سفید  با بال های بسیار بزرگ خود هوای بالا رونده را به دام می اندازند . با پرواز در ارتفاعات بالا آ نها می توانند ساعت ها پرواز کنند و انرژی کمی مصرف کنند و مسافت های طولانی را طی کنند .

              پرندگان عالی ترین حیواناتی هستند که پرواز می کنند . و بدن دوکی شکلشان کاملأ برای پرواز کردن طراحی شده است . استخوان های توخالی و سبک ، بدنی محکم و پوشیده از پر ، قدرت پرواز را به آن ها داده است .

               بعضی از پرندگان مانند انواع گنجشکان زود شتاب می گیرند . آن ها با یک جهش و یک بار بال زدن در هوا قرار می گیرند.بعضی دیگر از پرندگان مانند کبوتر به صورت عمودی می توانند از زمین برخیزند و پرواز کنند .در هنگام برخاستن پرهای بال گسترده می شود ، تا هوای بیشتری بگیرندو نیروی بالا بر بیشتری تولید شود .بال ها به بالا و پایین حرکت می کنند به طوری که شما صدای به هم خوردن آن ها را می شنوید .

              پرندگانی مانند چرخ ریسک به آسانی می توانند پرواز کنند .ابتدا با پاهای نیرومندخود ، به بالا می پرند و بعد با یک بال زدن پرواز می کند . که این عمل در حدود یک ثانیه طول می کشد .

چرخ ریسک

                گنجشکان و پرستو ها و پرندگانی از این دست ، جزء پرندگان تیز رو هستند . این ها با بدن دوکی شکل خود و بال های خمیده ای که دارند ، از مهارت خود در حرکت سریع برای گرفتن حشرات استفاده  می کنند . پرستو ها سریع ترین پرندگانند ودر بیشتر عمر خود با سرعتی بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت پرواز می کنند.

                 بعضی از پرندگان مانند سهره و بلبل ، آنقدر کوچک و ضعیف هستند که مقاومت هوا آه ها را متوقف می کند . اینها برای حل این مشکل ابتدا بال می زندد و بعد بال ها را در امتداد بدن دوکی شکل خود خم می کنند .

                 پرنده ای به نام پرستوی شمالی هر ساله از قطب شمال به قطب جنوب پرواز می کند و برمی گردد . این مسافت در حدود 35000 کیلو متر است .

پرستوی شمالی

مرغ مگس خوار در هر ثانیه 80 بار بال می زند

مرغ مگس خوار

                پرستوی آسیایی سریع ترین پرستوی جهان است . سرعت این پرستوبه حدود 170 کیلومتر در ساعت می رسد، و روزانه 900 کیلومتر راه را طی می کند .

               مرغابی بزرگ دریایی، بزرگترین  پرنده دریایی جهان است . این پرنده از پاهای بسیار بزرگ خود به هنگام نشستن استفاده می کند 

                  یک هواپیمای غول پیکر برای پرواز ابتدا باید مسافتی را روی باند با سرعت 200 تا 300 کیلومتر در ساعت را طی کنند تا پرواز نمایند . پرندگان بزرگی همچون فلامینگو ها هم باید مسافتی را با سرعت زیاد روی آب راه بروند و بعد اوج بگیرند ، که این به سبب جسه ی بسیار بزرگ آن هاست . بسیاری از پرندگان هنگام نشستن ، بال زدن را متوقف می کنند . پرهای بال و دم خود را باز می کنند . این کار باعث فرود آمدن به آرامی روی زمین است .

                    بعضی از پرندگان مانند پرستو ها ، غازهای وحشی ، فلامینگو و گنجشکان و ... پرندگان خوب پرواز هستند . بعضی دیگر مانند مرغ و خروس ، کبکو بلدرچین نمی توانند خوب پرواز کنند . آن هم به دلیل بزرگی جثه اشان نسبت به بال هایشان است . که به آن ها پرندگان بد پرواز می گویند . اما پرندگانی مانند شتر مرغ هم هستند که اصلأ پرواز نمی کنند .

حشرات

                   حشرات پرنده در حدود 270میلیون سال پیش بر روی زمین پدید آمدند . برخی از آن اولی ها مانند سنجاقک امروزی بودندکه طول بال آن ها به 60 سانتی متر می رسید .

                   حشره ی بزرگی مانند پروانه 5 تا 12 بار در ثانیه بال می زند . و حشرات کوچک مجبورند با سرعت بیشتری بال بزنند .

ایستادن در هوا بیشتر مختص به حشرات است . در این حالت حشره قادر است بیشتر بال بزند و انرژی بیشتر ی را صرف کند . در میان پرندگان تنها مرغ مگس خوار قادر به چنین پروازی است .

                 مگس جادویی که در مناطق گرم زندگی می کند . در هر ثانیه 500 بار بال می زند . اما بال هاآن قدر کم بالا و پایین می روند کهخ به سختی می توان گفت در حال حرکتند .

                 سنجاقک ها بالگرد(هلی کپتر) حشراتند . بال های سنجاقک مانند پروانه ی بالگرد عمل می کند .بال های پیش از بال های عقب دور می شوند ودر نتیجه سنجاقک می تواند با سرعت 58 کیلو متر در ساعت پرواز کند. تا سریعترین حشره باشد.

                  بال برخی از حشرات مانند کفشدوزک در زیر یک جفت بال سخت قرار دارند . که در هنگام پرواز بال های رویی کنار می روند و بال های نازک زیری شروع به پر زدن می کنند .

                    عنکبوت هایی با چتر های جادویی خود در ارتفاع 8000 متری یافت شده اند که تقریبأ ارتفاعی معادل  کوه اورست است .عنکبوت های چتر باز خیلی کوچک هستند . آن ها می توانند 30 کیلومتر را با وزش باد در هوا حرکت کنند. به پرواز این نوع عنکبوت ها ، حرکت بالونی گفته می شود . اما در عمل نوعی چتر بازی است .

                  سریع حشرات در بال زدن نوعی حشره ی ریزاست . این حشره 62000 بار در دقیقه بال می زند .

جانوران دیگر

               روباه پرنده یا خفاش میوه خوار بزرگترین خفاش روی زمین است . طول بال های آن در حدود 5/1 متر است.   

           

روباه پرنده

              ماهی های پرنده در زیر آب سرعت می گیرند و به میان هوا خیز برمی دارند . سپس باله های خود را مانند بال پرندگان محکم نگه می دارند و مسافتی را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت را در هوا می پیمایند .

ماهی پرنده

              نوعی سنجاب به نام سنجاب پرنده وجود دارد که با استفاده از پوست اضافه ی خود در دو طرف بدنش ، برای فرار از دشمن و یافتن غذا از درختی به درخت دیگر پرواز کند .

سنجاب

              ازدهای پرنده که در اندونزی زندگی می کند در واقع یک سوسمار است . دنده های این جانور از بدنش بیرون زده است و از پوست پولک دار پوشیده شده است . این دنده ها و پوست پولک دار آن ، بال هایی را پدید می آورند و با استفاده از آن می تواند مدتی در هوا پرواز کند .

               تنها پستانداری که قادر به پرواز است، خفاش ها هستند . خفاش ها پر ندارند ، بال آن ها پوستی است که بین انگشتان ظریفشان گسترده شده است . خفاش ها مانند پرندگان قادر به پرواز های طولانی نیستند .

              پروانه ی هواپیما طوری طراحی شده ، که وقتی می چرخد هوا را از جلو می گیرد و به عقب می راند. این عمل هواپیما را به جلو می راند. در موتور جت هوا به وسیله ی پروانه ها از جلو گرفته می شود، و با سوخت مخلوط می گرددو می سوزد. گاز حاصل با سرعت از عقب جت بیرون می جهد و باعث می شود هواپیما را به جلو براند . بعضی از جانوران دریایی مانند هشت پا و ماهی مرکب همانند جت حرکت می کنند . آن ها آب را با فشار  بسیار زیاذ از عقب بدنشان خارج می کنند و جهت مخالف در آب پیش می روند .

ماهی مرکب

نمونه های دیگر

           اولین بالن هوای گرم در سال 1783م به پرواز در آمد . و مسا فران عجیب آن  یک گوسفند و یک خروس و یک اردک بودند .           

                در سال 1988 م 144 چتر باز در هوا با گرفتن دست های یکدیگر شکلی شبیه به یک الماس بزرگ را در هوا درست کردند .       

                نخستین ماشین پرنده در سال 1903م به پرواز در آمد . در حدود 5/36 متر پرواز کرد . که این مقدار تقریبأ نصف طول یک جمبوجت است .

 

                 مرتفع ترین نقطه ای که گلادیری به آن جا رسیده است حدود 15000 متری است .گلادیر یا هواپیمای بدون سر نشین ، موتور ندارند . آن هاا با استفاده از جریان هوای گرم (ترمال)به آهستگی در هوا پرواز می کنند. آن ها از مواد سبکدرست شده اند، و بال های فوق العاده بزرگی دارندکه نیروی بالا رونده را زیاد می کنند.

            اولین کشتی های هوایی از گاز هیدروژن پر می شد و با ماشین بخار انرژی می گرفت ، که به علت آتش گرفتن هیدروژن این کار خطرناکی بود. حالا در کشتی های هوایی ازگاز هیلیوم استفاده می کنند .

 

منبع : پرواز

نویسنده : کیم تایلور

مترجم : محمد علی شمیم

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1389    | توسط: عثمان فدوی    | طبقه بندی: علوم تجربی،     | نظرات()