تبلیغات
تخته سیاه - جانوران مختلف چگونه از خود دفاع می کنند

جانوران مختلف چگونه از خود دفاع می کنند

راههای حفاظت از خود در جانوران

جانوران مختلف چگونه از خود دفاع می کنند 

 

راههای حفاظت از خود در جانوران

همه ی جانوران ریز و درشت راه هایی را برای دفاع از خود را در طبیت یافته اند. و از ان طریق خود را در مقابل انواع خطرها ایمن می کنند . بعضی از این راه هاا به شرح زیر است .

 

راههای حفاظت از خود در جانوران

جانوران مختلف چگونه از خود دفاع می کنند 

 

راههای حفاظت از خود در جانوران

همه ی جانوران ریز و درشت راه هایی را برای دفاع از خود را در طبیت یافته اند. و از ان طریق خود را در مقابل انواع خطرها ایمن می کنند . بعضی از این راه هاا به شرح زیر است .

 

1 : دویدن و دور شدن

بعضی از جانوران با دویدن و دور شدن از محل خطر ، خود را حفظ می کنند . مانند : زرافه آهوی کوچک صحرایی گوزن و خرگوش  

 اسب

2 : از طریق حرکت نکردن

جانورانی هستند که خود را به شاخه ی درختان و برگ گیاهان می چسبانند و حرکت نمی کنند . این عدم حرکت باعث می شود دشمن او را موجود دیگر و یا قسمتی از گیاه فرض کند . البته در این مواقع جانور هم رنگ محیط هم هست . مانند : ملخ حشره چسبنده پروانه کالیما   

3 : از طریق استتار ( پوشاندن )

تعداد زیادی از جانوران با مخفی شدن خود را از خطر حفظ می کنند . رنگ ، طرح و شکل آنان با درختان و گیاهان و سنگ و خاک محیط اطراف در می آمیزد . این هماهنگی باعث می شود که به سختی گیر دشمنان بیفتند . مانند : ماهی سر بزرگ پلنگ گورخر بوتیمار مار  

 استتار

4 : پنهان شدن

در این ، جانور هر وقت احساس خطر کند به نزدیکترین درخت یا بوته و سنگ و شیاف زمین پناه برده و خود را مخفی می کند . مانند : ماهی مرجانی موش خرما- میمون  مربوغ ( موش دوپا ) 

موش خرما

ماهی مرجانی

5 : پوشش سخت

در این نوع ، جانور خود را در زیر لاک یا پوست سخت و تیز خود مخفی می کند . لاک پشت با قایم شدن زیر لاک سخت خود و فرو بردن دست و پا زیر آن برای مدتی طولانی خود را از خطر حفظ می کند . جوجه تیغی و خار پشت خود را به شکل یک توپ بزرگ خاردار تبدیل کرده و مانع دست یافتن دشمن به آن ها می شود . در مواردی هم خارپشت مجبور است خار های خود را به سوی دشمن پرت کند .

6 : تظاهر به مردن یا صدمه دیدن

در این روش بخصوص ، بعضی از جانوران مانند صاریغ که یک نوع کیسه دار است خود را به مردن می زند در این صورت اگر حتی او را از زمین بلند کرده و پرتاب کنند ، یک تکان اضافی هم نمی خورد . و دشمن را باخیال اینکه مرده است فریب می دهد . و یا بعضی دیگر از جانوران توجه دشمن را به خود ، با زخمی نشان دادن خود جلب می کنند . در این صورت دشمن دسترسی به او را آسان تر می یابد و احتمالأ او از جوجه و لانه اش دور می کند . 

 

صاریغ ( یک نوع کیسه دار )

7 : استفاده از تغییر شکل ظاهری

بعضی از حیوانات خود را وحشی تر و خطر ناکتر از . از انچه که هستند را از خود نشان می دهند، و سعی می کنند دشمن را بترسانند . مانند ماهی پفی که خود را باد می کند و به صورت یک بادکنک در می آید . و گربه که موهای دم و بدن خود را سیخ کرده و قوز می کند و چنگال های خور را بیرون می آورند   

ماهی پفی 

 

 

8 : مبارزه کردن

در این روش جانوران با استفاده از یکی یا چند عضو خود ، به مبارزه با دشمن می پردازند مثل

شاخ زدن ( گاو- بز گوزن شاخ دار و ... )

گاز گرفتن ( سگ گرگ روباه و... )

لگد زدن ( اسب -  الاغ -  استر- فیل و... )

چنگ زدن ( خرس شیر عقاب و ....)

و...  

 

9 : استفاده از زهر یا نیش

در این روش جانور با نیش های قوی و نیرومند می تواند به جانوران مختلف دیگر حمله کند و به آن ها آسیب برسان . مانند : ماهی اشعه ای مار شیطان ماهی  انواع زنبور وزغ - عقرب و رتیل  

ماهی اشعه ای

در این میان زهر عنکبوت سیاه و مار کبری کشنده است .  

رتیل

زهر وزغ از زگیل های پشتش بیرون مکی آید ، و موجب صدمه ی و زیان جدی می شود . 

وزغ

10 : به وسیله بو ی بد و تکان ناگهانی

در این روش جانور هر گاه احساس خطر کند بوی بدی را از خود ترشح می کند . که باعث فراری دادن دشمن می شود .مانند راسو

شتر لامای استرالیایی  هر گاه احساس خطر کند یک مایع بد بو را  از طریق دهان به طرف مهاجم شلیک می کند . یا مار ماهی با تکان های مارپیچی و حرکات سریع در بدن خود یک نوع الکتریسیته ایجاد می کن ، که باعث صدمه زدن و بی حس شدن اعضای جانوران بزرگ می شود و گاهی ان هارا از پا در می آورد . 

راسو

11 : دفاع با ایجاد حفاظ یا پرده

ماهی مرکب و اختاپوس ( هشت پا ) با بیرون پاشیدن مایع مرکبی  از خود محافظت می کنند . این مایع به قدری آب را تاریک می کند ، که دیگر قابل رویت نیست . و با استفاده از این فرصت محل خطر را ترک می کنند . مایع مرکب در بدن آ ن ها تولید شده و برای استفاده ذخیره می شود . 

اختاپوس (هشت پا )

12 : دست آخر اینکه

انسان ها با هیچ کدام از روش های بالا نمی تواند از خود در مقابل خطرات به طور کلی استفااده نماید . او نمی تواند مانند آهو سریع بدود ، مانند گربه تغییر چهره بدهد ، مانند دیگر جانوران چنگ بزند ، نیش بزن ، در پوست خود قایم شود و ...

 اما با استفاده از مهم ترین و کامل تریت سلاخ دفاعی یعنی عقل و شعور بر همه خطر ها فایق آید همین عقل و شعور و دست ها و پاهای توانای انسان هاست که او را اشرف مخلوقات می نامند .

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 8 بهمن 1389    | توسط: عثمان فدوی    | طبقه بندی: علوم تجربی،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^